.

תקנון מדיניות פרטיות + תנאי שימוש

מדיניות פרטיות

מאחר שהגוף (תאגיד, חברה וכדו') "האקדמיה להיזכרות (ואיט פדר ואורי נצר)" (להלן "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט ובאירועים הפיזיים שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

 

כללי

 

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

 

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

 

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע:

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל info@soundandspirit.co.il

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות:

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

תנאי שימוש:

 • השימוש באתר וההצעה שבו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • ההרשמה להצעה המיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 • הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • אין להשתמש באתר למטרות לא חוקיות.
 • הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 • אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל התנאים של התקנון.
 • ההצעה באתר היא לשימושו האישי של הגולש.
 • על התקנון של אתר זה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

תנאי ביטול

לאתר זכות לשנות מחירי המוצרים באתר. אתה פועל בשם עצמך או ברשות של אחר. שירותים בתשלום ניתנים לך רק אם בידך כרטיס אשראי מוכר בישראל בתוקף שלך או של מי שהרשה לך לעשות בו שימוש, ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים ולעמוד בתנאי השימוש. לאתר זכות לבטל שירות זה או אחר ללא נימוק. התשלום מבוצע באמצעות אתר סליקה חיצוני והאחריות לפעילותו חלה על מפעילי אותו האתר, והשימוש בו כפוף לתקנון אותו אתר. הזמנות מוצרים, דמי מישלוח ביטולי המוצרים ודמי ביטול, יעשו על פי המפורט במדיניות הרכישות והביטולים

 

מדיניות רכישות וביטולים

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר של האקדמיה להיזכרות  (להלן “האקדמיה“/”הבעלים“) www.whiteori.com

 

 ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ו/או לאפליקציה סלולרית בעלת אותו שם או שם דומה (ככל שתהיה) (להלן: “האתר“/”האקדמיה להיזכרות“). האתר מאפשר ביצוע רכישות של מוצרים ושירותים (קורסים, סדנאות ומפנה לטיפולים אישיים) בישראל ומחוצה לה. כל הרכישות והביטולים של מוצרים ושירותים מן האתר יהיו על פי תנאי מדיניות זו.

 

לאקדמיה להיזכרות הזכות לשנות מדיניות זו מעת לעת. המחירים באתר כוללים מע”מ  אלא אם צוין אחרת במפורש. 

 

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

 

אספקת המוצרים והשירותים מהאתר

 

לאחר ביצוע הזמנה באתר וקבלת אישור חברת האשראי לתשלום תהיה זכאי לשירותים או למוצרים שרכשת.

האקדמיה שואף לכך שכל מוצריו יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, תהיה זכאי לפנות לאקדמיה ולהתריע על כך ולהשיב את המוצר בצירוף הוכחת קניה.

 

האקדמיה תבדוק את התלונה, ויהא רשאי לאחר הוכחת הפגם להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות אותך בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדית של האקדמיה . במידה ומוצר לא יהא במלאי, האקדמיה תפנה אליך ותבטל הזמנתך או תציע לך לספק את המוצר באיחור, על פי בחירתך.

במידה והתחרטת 7לפני שהמוצר נשלח אליך, תוכל בקלות וללא עלות, לבטל את הזמנתך.

המוצרים ישלחו לכתובת אותה הזנת במערכת ככתובת למשלוח לכתובת הדואר שמילאת ברכישה, במידה והמוצר יגיע לתיבת הדואר שלך ולא תגיע לאסוף אותו והוא יחזור אלינו, תאלץ להגיע אלינו לאסוף את המוצר באופן פיזי (כפר סבא, שדה צבי)

 

אנא, ציינו גם  טלפון זמין ליצירת קשר , המוצרים מטופלים ונשלחים תוך 2-3 ימי עסקים ממועד ההזמנה.

 

זמן הגעתו המשוער של המשלוח כשבוע ימים בדואר רגיל ו- 7-10 ימי עסקים .

 

עם זאת בעלי האתר לא יישאו באחריות בגין איחורים באספקה או אי אספקה הנובעים מגורמים אשר אינם בשליטתם דוגמת שירותי הדואר, אסונות טבע, שביתות, בעיות תחבורה וכיו”ב.

 

עלויות דמי המשלוח לא כלולים במחיר המוצר.

במידה ותרצו לשלוח מוצר לחו"ל, אנא, שלחו לנו מייל ל- info@remembranceacademy.com

 

זכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות לאקדמיה להיזכרות. 

אין לעשות שימוש בחומר המופיע בכל אחד מהדפים/ מהאתרים שלנו ללא אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים.

 

ביטולים והחזרות 

אתה רשאי לבטל כל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), אלא אם יש לכך התייחסות ספציפית במדיניות זו, ואז היא זו שתקבע.

 

אנו מקווים שאהבת את הפריט/ים שרכשת, אבל אם מכל סיבה שהיא אינך שלם עם הרכישה, באפשרותך לבטל את הזמנתך בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, ובכפוף לכך שהמוצר יושב לידי בעלי האתר באריזתו המקורית שטרם נפתחה, שתוכח הרכישה, שלא נעשה בהם שימוש והם אינם פגומים והתווית עדיין מוצמדת אליהם.

במקרה של קורס אינטרנטי שאינו פיזי, קבלת המוצר תחשב עם תחילתו הרשמית של הקורס!

תקופת הביטול בשירות, למעט אם יש לגביו התייחסות ספציפית בפירוט השירותים למטה ,14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת אישור עליה במייל, לפי המאוחר, אך לא פחות משני ימי עסקים לפני קיום אירוע פרונטלי או אינטרנטי. במידה ומדובר בקורס זכות הביטול תהיה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת מייל אישור על כך, על פי המאוחר, ובלבד שתתקבל לפחות 14 ימי עסקים לפני תחילת הקורס. במידה וקיבלת חומרים אינטרנטיים, דמי הביטול שיושבו לך לא יכללו את החלק היחסי של החומרים שניתנה לך גישה אליהם באתר, שמחיריהם פורטו במועד הרכישה.

בגין כל ביטול של מוצר או שירות יהיה האתר רשאי לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ על פי הנמוך. דמי משלוח  ודמי עלות על גביית התשלומים לא יוחזרו.

 

למעט אם מפורט במפורש בסעיף מיוחד, כל תחשיב החזר יעשה על פי המחיר ששילם הלקוח בפועל, עם זאת, בכל מקרה בו יחושבו דמי ביטול או תשלומים שחובה לשלם בעת ביטול, יחושבו אלה לפי המחירים המלאים של המפגשים, המוצרים, השירותים המופיעים במחירון האקדמיה. בכל מקרה כל כרטיס מתנה אשר התקבלה בעת ההרשמה ללימודים, אשר מומשה על ידך, תשולם במקרה של ביטול על פי ערכה במחירון האקדמיה במועד הביטול. התשלום יושב לך באותו אופן בו שילמת תוך 7 ימי עסקים ובכפוף למועדי טיפול חברת האשראי.

 

דמי ביטול קבועים על כל חיוב/לכל קורס/אירוע בכל שלב - בתוך 14 יום מההרשמה וביצוע העסקה

דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ על פי הנמוך. 

ותשלום לחברת האשראי על עלות התשלומים שעשיתם 

בנוסף, במידה וניתן בונוס לפני תחילת הקורס והלקוח ביטל , ישלם הלקוח דמי ביטול בתוספת עלות הבונוס.

   

דמי ביטול לאירועים ספציפיים:

האוניברסיטה הקוונטית/הכשרות מטפלים/מנחים/סאונד הילינג/קול

◼️בהרשמה לאחד הקורסים הנ"ל
▫️לא ניתן לבטל את ההרשמה מרגע התחלת הלימודים.

דמי ביטול
▫️במידה ורוצים לבטל לפני המועד הנקבע להתחלה בתוך 14 הימים,
  עלות דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ על פי הנמוך.
▫️חיוב בדמי עלות על גביית התשלומים לחברת האשראי.
▫️חיוב עלות הבונוס - במידה וקיבלתם
אך כמובן שהבונוס ישאר ברשותכם, באתר הקורסים של האקדמיה להיזכרות.

דמי ביטול לאירוע חברה:
- ניתן לבטל אירוע חברה עד 72 שעות מיום האירוע
 


כנס  / הופעה/ סמינר

ניתן לבטל ולקבל החזר מלא של התמורה עד 4 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

במקרה של ביטול 4 ימי עבודה לפני האירוע ועד 2 ימי עבודה לפני מועד האירוע יגבה 50% מהתמורה המלאה. במקרה של ביטול כ- 2 ימי עבודה לפני האירוע תיגבה התמורה המלאה.

 

הפיד של הנשמה / קורס אינטרנטי/ פיד  

ניתן לבטל את ההרשמה לקורס עד 7 ימים לפני תחילת הקורס.
תקבלו זיכוי מלא בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100שח, על פי הנמוך.

לאחר תחילת הקורס,
לא ניתן לבטל את הקורס!

 

הבהרה לנרשמים
הקורס אליו הצטרפת מטעם האקדמיה להיזכרות, אינו מספק יעוץ רפואי ולא מחליף טיפול רפואי.

 

*ברכישת ערכת פידים, לא יתאפשר ביטול לאחר תחילת אחד הקורסים.

לאחר רכישת ערכת פידים ומרגע פתיחת קורס/ פיד אחד מתוך הערכה לא יתאפשר ביטול על הערכה כולה או חלק ממנה גם במידה והצטרפת לליווי של הפיד או התחלת לבקשתך את הקורס/ פיד לפני תחילת הליווי.

 

ריטריט היזכרות במים

במקרה של הרשמה לריטריט היזכרות במים, ניתן לבטל ולקבל החזר בניכוי דמי ביטול 5% מערך העסקה או 100 ₪ על פי הנמוך- עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע.

במקרה של ביטול 9 ימי עבודה לפני האירוע ועד 2 ימי עבודה לפני מועד האירוע יגבה 50% מהתמורה המלאה.
במקרה של ביטול כ- 2 ימי עבודה לפני האירוע תיגבה התמורה המלאה.

 

 

הבהרה לנרשמים
הקורס / התהליך אליו הצטרפת מטעם האקדמיה להיזכרות, אינו מספק יעוץ רפואי ולא מחליף טיפול רפואי. 

 

 

תשלום

על מנת לבצע רכישה באתר של שירות או מוצר יהיה עליך למסור פרטים אישיים ופרטי זיהוי כגון שם, טלפון, כתובת וכדומה. אתה מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד. אינך מחויב במסירת פרט זה או אחר אך הימנעות ממסירת פרטים עלולה למנוע ממך את הרכישה. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר וזאת כדי להגן על בטיחות לקוחותינו והם כפופים למדיניות אבטחת המידע של אתר החשבוניות ואתר הסליקה כמפורט למטה. פרטי נרשמים ומיילים יישמרו בידי האקדמיה והאקדמיה מתחייבת לא למסור את הפרטים לצד שלישי בכפוף למפורט במדיניות הפרטים למעלה.

  

לאחר מסירת הפרטים תשלח לכם חשבונית מחברת קארדקום. 

רק לאחר אישור התשלום מחברת הסליקה, יספק האתר את המוצר/השירות לך. בעלי האתר חשופים רק למידע הנדרש לצורך אספקת המוצרים אליך מתחייבים שלא למסור את פרטיך לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתך, ולא לעשות שימוש במידע מעבר לשימוש המתחייב לשם אספקת השירות והמוצרים

 

והכל כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר.

  

כל התנהלות התשלום ואיסוף מידע אחר יתבצעו מול האתרים החיצוניים כפופה לתקנוני ותנאי השימוש של האתרים החיצוניים ובאחריותם. בעלי האתר לא יישאו באחריות, כלפיך וכלפי כל צד ג’, בגין פעילות האתרים החיצוניים או מחדליהם. האתר לא ישא בכל אחריות כלפיך וכלפי כל צד ג’ בגין מסירת פרטיים שגויים או לא נכונים על ידך.

הנך מצהיר כי אתה פועל באתר בשמך או שהינך מורשה מטעם עסק ו/או תאגיד להזמין שירותים ו/או מוצרים באתר על פי תנאי תקנון זה במלואם. הינך מורשה לרכוש מוצרים או שירותים אחרים בתשלום באתר בתנאי שבידך (כאדם פרטי או כתאגיד) כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הידועות בישראל, שהינו שלך או שאתה רשאי להשתמש בו על פי דין, ובכפוף למסירת כל הפרטים הנדרשים לשם כך באתר והנך מקיים את התנאים בהסכם זה.

על תנאים אלה כמו על כל פעילות באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתתגלה בינך ובין האתר או הבעלים, או מי מטעמם או קשור אליהם, או בקשר לשימוש באתר או בקשר למדיניות זו, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז באר שבע בישראל.

שביעות רצון תלמידי האקדמיה להיזכרות חשובה לנו מאוד, ועל כן בכל שאלה או בעיה נשמח אם תפנו אלינו לכתובת info@remembranceacademy.com

 

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.